Tuesday, February 04, 2014

kesekian lama tiada


habis pergi ke semua hilang
apa jua tiada erti
akan tetapi mereka bermakna sebenarnya
kemudian hilang entah ke mana
apa jua tiada erti
kalau pun mereka pergi tanpa sedar
aku mesti mencari
akan tetiba hilang tanpa arah
pergi mencari tanpa arah
kemudian apa jua akan hilang
hilang di makan masa
apa rasa mati
apa kasih hilang
apa sayang musnah
apa kesudahannya. hancur
lebur
bisa akan aku pergi
untuk kau semua orang
akan terbilang kasih akan tetapi
hilangnya mati
aku kau tidak kenali
lagi